De landsafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de representatie van onze federatie in het buitenland, de wisselwerking met de wereldfederatie IFK in Engeland en de ondersteuning van de binnenlandse dojo's die bij ons aangesloten zijn.

Dat is een hele boterham en daarom doen ze dat ook met twee. Dat is redelijk uniek binnen de International Federation of Kyokushin waar er normaal slechts één landsafgevaardigde is.

De visie over internationale samenwerking vanuit de IFK naar de verschillende landen toe is redelijk eenvoudig. De IFK bevestigt de landsafgevaardigden die ze erkennen en heel het nationale beleid voor dat land wordt gedragen door deze personen. Zo behoudt ieder land zijn eigenheid en heeft de wereldorganisatie voor elk land ook één aanspreekpunt.

Het is dus erg belangrijk dat deze personen kunnen rekenen op een draagvlak vanuit alle aangesloten dojo's.

 

In België verdelen we dat dus over twee paar schouders:

 

Shihan Etienne van Holt

beschikt door jaren ervaring over een enorm internationaal netwerk en onderhoudt zo het contact met de buitenlandse dojo's;

zet zich ook in om startende dojo's te ondersteunen en zorgt ervoor dat deze qua karate een hoog peil bereiken;

neemt ook deel aan bijna alle examencommissies om ervoor te zorgen dat we blijven evolueren in de juiste richting.

 

Shihan Dave Geentjens

staat in voor de directe contacten met de wereldbond en zorgt ervoor dat we administratief in regel zijn met deze federatie;

zorgt ervoor dat nieuwe dojo's maximaal ondersteund worden op gebied van organisatie en administratie;

zoekt actief naar mogelijkheden om onze federatie binnen België te versterken.